Kapitteloversikt
til hovesidenutskrift
 

Kampen mot fattigdom i Norge

Bruk artiklene nedenfor og svar på oppgavene.

Oppgave

1) Antall personer i Norge som har havnet under fattigdomsgrensen har steget i perioden 2001 til 2002. Hvor mange flere blir regnet som fattige?

2) Hvem er representert i denne gruppen med fattige?

3) Det finnes flere definisjoner på fattigdom. Norge har én, og EU har en annen. Hva er innholdet i disse definisjonene? Hvor mange fattige er det i Norge etter regjeringens og EUs normer?

4) Hvorfor kan EUs mål for fattigdom slå feil ut i Norge?

5) Hvorfor kan minstepensjonister som faller under regjeringens minstestandard, likevel føle eller mene at de ikke er fattige?

6) Hvorfor vil ungdom i 20–30 årsalderen mene at de er fattige hvis de har under minstestandarden å leve for?

7) Hva er de viktigste årsakene til at noen grupper i samfunnet vårt fremdeles lever i fattigdom – og at fattigdommen ser ut til å ”gå i arv”?

Nettressurser

Hans Ola Oustad: Bekymret for flere fattige

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article865235.ece

Aftenposten 08.09.2004

Hans Ola Oustad: EU: Langt flere fattige i Norge

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article867059.ece

Aftenposten 10.09.2004

Hege Ulstein: Lover milliardløst mot fattigdom

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1241507.ece

Dagsavisen 08.09.2004

Solveig Ruud: Tilbakeslag i kampen mot fattigdom

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article894992.ece

Aftenposten 21.10.2004